Informacje niezbędne do właściwego doboru węża
 
 
 
 
  • medium (substancja, która płynie przewodem)
  • średnica wewnętrzna, jeśli wymagana również średnica zewnętrzna
  • temperatura pracy (temperatura płynącego medium i temperatura otoczenia)
  • promień gięcia
  • właściwości elektryczne
  • długość węża
  • wszelkie inne czynniki mogące mieć wpływ na pracę i bezpieczeństwo takie jak drgania, odkształcenia przewodu w trakcie pracy itp.
  • sposób mocowania końcówek (zacisk, opaska)
 
Wszystkie te informacje zawarte są w katalogu i zostały skompletowane z największą możliwą starannością.
 
W przypadku jakiejkolwiek niepewności prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami, którzy udzielą niezbędnych informacji.