Węże do środków spożywczych
 
 
 
 
1.Wstęp.
Niniejszy informator dotyczy węży tłocznych i ssawnych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi, produkowanych w F.W.G.i Tw.Szt."FAGUMIT" w Wolbromiu.

 
2.Przedmiot informacji.
Przedmiotem informacji jest opis sposobu użytkowania węży tłocznych i ssawnych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi.

 
3.Przeznaczenie.
Przedmiotem informacji jest opis sposobu użytkowania węży wytwarzanych w oparciu o następujące normy:
 
1. PN-75/C-94250/45 Węże gumowe tłoczne ze wzmocnieniem tekstylnym do
WT-17/96 cieczy spożywczych.
 
2.PN-76/C-94250/64 Węże gumowe ssawne ze wzmocnieniem tekstylnym do
WT-13/96 cieczy spożywczych.
 
Węże przeznaczone są do pracy w zakresie temperatur od -30 do 70oC (okresowo do 140oC-podczas przemywania węży).
W/w węże produkowane są z trzech różnych mieszanek w zależności od przeznaczenia.
Warstwa wewnętrzna biała, warstwa zewnętrzna:
- biała,do kontaktu ze środkami spożywczymi, zawierającymi alkohol(stężenie max.40%)
i produktami mlecznymi,
- niebieska,do kontaktu ze środkami spożywczymi, zawierającymi alkohol(stężenie max.40%).
i produktami mlecznymi / świadectwo jakości zdrowotnej HŻ/C/02204/06 /,
- czerwona,do kontaktu ze środkami spożywczymi, zawierającymi alkohol(stężenie max.96%)
i żywnością kwaśną o pH ≤ 4,5
 
Stosowanie węży do przepływu innych mediów, stosowanie innych ciśnień niż wyszczególnione na stałym znakowaniu oraz innych temperatur od zalecanych, jest niewskazane.
 
Zaleca się, aby minimalny promień zgięcia węża tłocznego był równył 6-cio krotnej wartości średnicy wewnętrznej.
Dla węży ssawnych wymóg ten jest obligatoryjny.
 
 
4.Składowanie.
Węże o średnicy wewnętrznej do 100 mm i długości do 3 m oraz węże o średnicy wewnętrznej
ponad 100 mm i długości ponad 3 m można formować w wiązki po kilka lub kilkanaście sztuk,
nie zwijając w kręgi.
Węże należy składować zwinięte w zwoje w sposób zabezpieczający przed zginaniem i ułożone w
stosy lub rozwinięte na całą długość.
Wysokość stosu nie powinna przekraczać 1 m.
Wskazane jest składowanie węży na podestach drewnianych.
W pomieszczeniach magazynowych zaleca się utrzymanie temperatury od +5 do 25oC.
Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach magazynowych powinna wynosić 60 +20%.
Należy zwracać uwagę, aby nie następowała kondensacja pary wodnej na powierzchniach
gumowych.
Bezpośrednie nasłonecznienie i silne światło elektryczne wpływa szkodliwie na gumę. Z tego
względu w pomieszczeniach magazynowych, w których przechowywane są wężę gumowe nie
opakowane lub w opakowaniach przeźroczystych, szyby okienne powinny być pokryte powłoką
ochronną w barwach od czerwonej do żółtej.
Węże gumowe nie powinny się stykać z substancjami szkodliwymi, a w szczególności z
rozpuszczalnikami organicznymi,olejami, paliwami i smarami.
Węże przed użyciem należy umyć czystą ciepłą wodą z dodatkiem dowolnego detergentu
przeznaczonego do mycia naczyń kuchennych, następnie spłukać wodą.
- przewody należy chronić przed wpływami zewnętrznymi o charakterze chemicznym,
mechanicznym i termicznym (np.należy przewidzieć mostki do przejeżdżanianad wężami,
przewodów nie wolno przeciągać po ziemi i ostrych krawędziach;
- po każdorazowym użyciu przewody należy odkładać we właściwym porządku i czyścić gdy to
jest wymagane;
- na nie używanych przewodach należy przeprowadzić okresowe badania, gdy dopuszczalny czas
składowania jest przekroczony;
- po upływie terminu badania dalsze użycie nie jest dozwolone;
- uszkodzone przewody należy usunąć z użytkowania oraz poprzez cięcie sprawić, że nie będzie
można ich użyć.