Kontakt

Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych "Fagumit" Sp. z o.o.

32-340 Wolbrom, ul. 1 Maja 100

NIP 637-01-22-336 | Regon 271899683

KRS: 0000166340, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście, XII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 377.000,00 PLN

Sekretariat

tel. +48 32 647 29 29
fax +48 32 647 29 39
e-mail: fagumit@fagumit.com.pl

Dział handlowy

tel. +48 32 647 26 36
tel. +48 32 647 29 29 wew. 230 i 231
tel./fax +48 32 647 26 26
e-mail: handel@fagumit.com.pl

Dział marketingu i promocji

tel./fax +48 32 647 26 16
tel. +48 32 647 29 29 wew. 229
e-mail: marketing@fagumit.com.pl
e-mail: promotion@fagumit.com.pl

Biuro handlu zagranicznego

tel. +48 32 647 29 30
tel. +48 32 647 29 29
wew. 255 i 256
e-mail: export@fagumit.com.pl

Dział zaopatrzenia

tel./fax +48 32 64 64 787
tel. +48 32 647 29 29 wew. 233
e-mail zaopatrzenie@fagumit.com.pl

 

Skorzystaj z poniższego formularza, aby skontaktować się z nami.